Knieja Warka

INTRODUKCJA BAŻANTA

W trosce o zwierzynę drobną w dniu 10 października 2021 r. Koło Łowieckie KNIEJA w Warce rozpoczęło jesienne introdukcję bażantów. Bażanty pochodzą z hodowli wolierowej. Najlepsze są te ptaki, które dzięki odpowiednim warunkom nie straciły swoich pierwotnych instynktów. Po dokonanej analizie występowania najlepszego biotopu dla tych zwierząt a także ich dotychczasowej liczebności na zajmowanym terenie, bażanty zostały przewiezione w poszczególne rejony łowiska. Po 50 szt. bażantów zostało wypuszczone w obwodach łowieckich nr. 500, 511, 512.
 

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Uwaga

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737)

W dniach od 11 września do 3 października lipca 2021 r. planowane jest przeprowadzenie akcji szepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka zrzucana będzie z samolotów w ilosci 20-30 dawek na 1 km2.
 • Szczepieniem zostaną objęte następujące powiaty województwa mazowieckiego: powiat białobrzeski, powiat garwoliński, powiat grójecki, powiat kozienicki, powiat lipski, powiat łosicki, powiat miński, powiat nowodworski, powiat legionowski, powiat ostrowski z wyłączeniem gminy Wąsewo, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski, powiat przysuski, powiat pułtuski, powiat radomski i m. Radom, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat szydłowiecki, m. st. Warszawa, powiat wołomiński, powiat warszawski zachodni, powiat węgrowski, powiat wyszkowski, powiat zwoleński.
 • Powierzchnia zrzucania obejmie kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
 • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
 • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
 • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
 • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
 • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
 • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotów szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
 • W środku przynęty umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę.
 • Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
 • W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

 Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ PRZECIWKO WŚCIELKIŹNIE LISÓW

TEREN WYŁOŻENIA SZCZEPIONKI PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

PROSIMY O UWAGĘ

 • NIE PODNOSIĆ I NIE NISZCZYĆ PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ
 • PSY TRZYMAĆ NA SMYCZY A KOTY TRZYMAĆ W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH PRZEZ 14 DNI PO WYŁOŻENIU SZCZEPIONKI
 • ZWIERZĘTA DOMOWE TRZYMAĆ Z DALEKA OD PRZYNĘT
 • PRZY KONTAKTACH ZE SZCZEPIONKĄ ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEARZA MEDYCYNY
 • STOSOWNE INFORMACJE NALEŻY PRZEKAZAĆ DZIECIOM PRZEZ ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI, KTÓRE ZETKNĘŁY SIĘ ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO
WŚCIEKLIŹNIE LISÓW

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie zrzucona z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego wyłożenia przynęt (wiosna – jesień).
 • Przynęty mają kształt krążka koloru zielono – brązowego. W środku umieszczony jest plastikowy blister z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

 

lisy plakat 07 2021

 
 

W ramach akcji informacyjnej dotyczącej afrykańskiego pomoru świń
 link do filmu instruktażowego dotyczącego bioasekuracji
myśliwych na polowaniu:

 
 

Zgłoś dzika – chroń Polskę przed ASF

Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub
odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu
komórkowego. W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub iOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres: https://www.wetgiw.gov.pl/zipod lub przez: wetgiw.gov.pl/zipod.
Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, oraz pytanie do użytkownika o pozwolenie na
dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.
Aplikacja może pracować także w trybie offline, a dane zapisane w aplikacji zostaną przesłane
bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. Narzędzie to jest dedykowane do wykorzystania głównie przez pracowników Lasów Państwowych oraz myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim, stąd zwracam się z prośbą o dystrybucję niniejszej informacji celem jej wdrożenia, co powinno znacznie usprawnić system zgłaszania padłych dzików, a tym samym uszczelnić nadzór bierny nad zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. 

 

Przewiń do góry