Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostępu do pożywienia oraz wody. Koledzy myśliwi członkowie Koła Łowieckiego KNIEJA w Warce wraz ze swoim potomstwem pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę.

Karma jest wykładana w stałych punktach dokarmiania takich jak paśniki czy buchtowiska.