Knieja Warka

Szkody Łowieckie

Fortuna często rozumowi przeczy.Nie ma zależności między stanem posiadania a poziomem inteligencji. Zatem Lepiej zapobiegać niż leczyć. Bardziej opłaca się zapobieganie niż naprawianie błędów.

Szkody łowieckie zgłasza: Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez jelenie, daniele, sarny i dziki na obszarach wchodzących w skład obwodów łowieckich koła „Knieja” w Warce. Szkoda musi być zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew. Szkody wyrządzone na gruntach użykowanych nie zgodnie z przeznaczeniem oraz terenach zalewowych nie będą rozpatrywane.

Przewiń do góry