Knieja Warka

Dzierżawione obwody

Łowieckie

Koło dzierżawi sąsiadujące ze sobą trzy obowody łowieckie na terenie województwa mazowieckiego w granicy rzek Wisła, Pilica, Radomka.

Obwód oznaczony nr.500 pow. 3 625,00 ha opis granic:od m. Ostrówek drogą do mostu na rz. Pilica, skąd rz. tą do m. Warka, skąd drogą przez m. Piaseczno, Magierowa Wola do m. Ostrówek.

Obwód nr.511 pow. 5 686,00 ha opis granic:od m. Anielin Nowy drogą przez m.m. Osiemborów, Magnuszew, Kruszyn do rz. Wisła, skąd jej nurtem do rz. Radomka i dalej rz. Radomka do m. Ryczywół, skąd drogą przez m.m. Staniszówka, Łękawica Górna, Grzybowszczyzna do Kanału Trzebnickiego, którym do m. Anielin Nowy.

Obwód 512 pow. 6 712,00 ha opis granic:od m. Boguszków drogą do m. Anielin Nowy, skąd Kanałem Trzebnickim do m. Grzybowszczyzna i dalej drogami przez m.m. Łękawica Górna, Łękawica Stara, Paprotnia, Nowa Wola, Grabów nad Pilicą, Czerwonka do rz. Pilica i jej nurtem do m. Pilica, skąd drogą do m. Boguszków.

Przewiń do góry