Knieja Warka

Koło KNIEJA w Warce założone w 1966 r.

1966 – powstanie Koła Łowieckiego Knieja na podstawie wniosku do prezydium Powiatowej Rady w Grójcu o rejestrację i wydzierżawienie obwodów łowieckich oraz wpisanie statutu do rejestru Kół Polskiego Związku Łowieckiego województwa warszawskiego.

Członkowie założyciele to koledzy Józef Bukalo, Zygmunt Matysiak, Ireneusz Morawski, Feliks Morawski, Wacław Sabała, Sławomir Susik, Stanisław Marcinowski, Władysław Skrzypczak, Józef Rybarczyk, Stefan Walczak, Stanisław Grzywaczewski, Adam Strzygielski, Franciszek Jóźwicki, Stefan Chamera.

Koło otrzymuje obwód nr 9 o pow. 3626 ha położony w gminie Warka oraz obwód nr 21 o pow. 6712 ha położony na terenie gmin Grabów i Magnuszew.

1975 – w wyniku reformy administracyjnej kraju Koło przechodzi do nowo powołanego województwa radomskiego i Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu.

1981 – ogłoszenia stanu wojennego, poza wymiarem politycznym tego dramatu narodowego miało to również wpływ na gospodarkę łowiecką w całym kraju. Blokady dróg, zakaz poruszania się samochodami, rekwirowanie broni dotknęło wielu myśliwych w kraju i nie ominęło również naszych kolegów.

1995 – zostaje uchwalona nowa ustawa z dnia 13 października 1995 r. o Prawie łowieckim.

1995 – Walne Zgromadzenia Koła podejmuję uchwałę o zakupie działki budowlanej i jej zagospodarowaniu. W tym samym roku zostaje zakupiona działka i dom z przeznaczeniem na domek myśliwski Koła. Budowa i zakup działki sfinansowany został ze środków Koła (pozyskiwanych między innymi z organizacji myśliwskich bali karnawałowych) i środków. przekazanych przez członków. Wielu członków Koła brało czynny udział w pracach budowlanych i wykończeniowych naszej siedziby w łowisku.

2002 – pozyskanie sąsiedniego obwodu łowieckiego nr 511 o powierzchni 5686 ha.

2005 – współorganizacja “Mazowieckiego Hubertusa 2005” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

2007 – obchody 40-lecia Koła Łowieckiego Knieja. Ta szczególna rocznica została uroczyście uhonorowana wręczeniem sztandaru Koła Łowieckiego Knieja. Obchody uświetniła obecność wielu znamienitych gości, przyjaciół i sympatyków naszego Koła.

2008 – Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ nadaje KŁ Knieja Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej.

2012 – uruchomienie strony internetowej Koła.

Przewiń do góry